Är resan avdragsgill? - Alpine Legends

Är resan avdragsgill?

Under vissa förutsättningar kan resan vara avdragsgill för företaget. Generellt gäller att den arbetsrelaterade tiden skall uppgå till minst SEX timmar per dag. Det finns flera andra förutsättningar som skall uppfyllas. Ring oss så kan vi förklara ELLER kolla med din revisor.