In English På svenska

Företagsuppgifter

Juridiskt namn: Alpine Legends AB
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556707-7655

Alpine Legends AB är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF). SRF är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor. För att bli medlem i SRF måste ett företag bl.a. ha sunda ekonomiska förhållanden samt ställa lagstadgad resegaranti. Härutöver krävs att resebyråns anställda har tillräcklig erfarenhet och utbildning. 

Vi följer såklart resegarantilagen och har ställt garanti i form av säkerhet till Kammarkollegiet. Resegarantilagen ska skydda resenärer när paketresor ställs in eller avbryts, vanligtvis på grund av att reseföretaget försatts i konkurs.

Vi tillämpar SRF:s villkor för privatresor för privatkunder samt kompletterar dessa med våra särskilda villkor för företagskunder.

Vi värnar om din integritet. För mer information se vår Personuppgiftspolicy.

Mer information om UC