Företagsuppgifter

Juridiskt namn: Alpine Legends AB
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556707-7655

Alpine Legends AB är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF). SRF är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor. För att bli medlem i SRF måste ett företag bl.a. ha sunda ekonomiska förhållanden samt ställa lagstadgad resegaranti. Härutöver krävs att resebyråns anställda har tillräcklig erfarenhet och utbildning. 

Vi följer såklart paketreselagen och resegarantilagen och har ställt garanti i form av säkerhet till Kammarkollegiet för de resor som omfattas av paketreselagen och resegarantilagen. Resegarantilagen skyddar resenärer när paketresor ställs in eller avbryts pga att reseaktören blivit insolvent eller gått i konkurs.

Vi tillämpar SRF:s branschvillkor för paketresor för våra privatkunder. För våra företagskunder skriver vi anpassade avtal samt kompletterar dessa med våra allmänna villkor för affärsresor.

Vid eventuell reklamation skriv brev till Verkställande Direktör, Alpine Legends AB, Västmannagatan 24, 11360 Stockholm, eller per mail till info@alpinelegends.se

Vi värnar om din integritet. För mer information se vår Personuppgiftspolicy