Vad är hållbart resande ? - Alpine Legends

Vad är hållbart resande ?

Hållbart resande handlar inte bara om utsläpp av koldioxid utan även om ett positivt förhållningssätt som tar hänsyn till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

För oss handlar det om att skapa värden som består.

Vi söker långsiktiga relationer med våra lokala leverantörer på orter där turismen är en viktig näring.

Vi föredrar företagare med lokal förankring än motsatsen. Det är helt enkelt trevligare att träffa och gynna samma Andrea som förra året, än Ulrik från storstan som inte känner granntanten.

Vi väljer i möjligaste mån det småskaliga framför det storskaliga. Vi gillar det personliga mötet med bussbolaget i Arlberg istället för det rikstäckande transportbolaget.

De allra flesta destinationer är medvetna och engagerade i ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Ett arbete som vi uppmuntrar och gärna gynnar.

Eftersom varje resa är skräddarsydd så fråga oss gärna vilka val som kan göra skillnad för just er resa.