Varför är det svårt/dyrt med enkelrum? - Alpine Legends

Varför är det svårt/dyrt med enkelrum?

De flesta hotell i Alperna är av tradition byggda för familjer på veckosemester. Och behovet av enkelrum har historiskt sett varit synnerligen begränsat. Ändrade vanor och beteendemönster har gjort att behovet har ändrats men utbudet är detsamma. Ofta är ett enkelrum = ett dubbelrum för enkelt bruk, och därmed nästan dubbelt så dyrt. Dessutom råder det brist på större hotell så det kan vara svårt att få loss t.ex. 40 enkelrum.