Hur brant är en backe? - Alpine Legends

Hur brant är en backe?


Studier har visat att vi har svårt att bedöma hur brant en backe är.
I en studie fick deltagarna både titta och känna på en lutning vilket gav olika resultat.
Den ena visuella delen av oss tolkar och förbereder vilka handlingar som ska till,
medan den andra delen av oss känner av och är mer stabil.
I ett försök fick 23 deltagare bedöma storleken av ett mål på 10 meters avstånd med hjälp
av en miniatyr. Omedelbart efter 10 skott mot mål fick de återigen bedöma storleken. De som
misslyckades att träffa mål bedömde målet som 10% mindre än tidigare och de som lyckades
bedömde målet som 10% större.
Perceptionen förändras.
Forskarna menar att det sannolikt är ett naturligt sätt att ”skärpa” sinnet och sikta bättre.
Så slutsaten skulle kanske kunna vara..
Hur brant skidbacken är beror på hur det gick för dig att åka i den..

Intressant ?

Vill du veta mer
A dissociation between perception and action. Perception Vol 36
The roles of altitude and fear in perceptions of height. Journal of exprimental psychology Vol 35

Keep skiing steep

Senaste inlägg

Sök i bloggen

Tryck retur för att söka

Arkiv